Menu

CHI PHÍ ĂN CA 120.000/NGÀY CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ?

0 Comment


Em thưa cô! Trường hợp tổ chức nấu ăn thì nhưng chi phí sẽ được tính là chi phí hợp lý nếu có đủ chứng từ. Nhưng e muốn hỏi nếu công ty e không tổ chức nấu ăn mà chi định mức là 120 nghìn / ngày cho 3 bữa thì có được tính chi phí hợp lý không ạ.Có quy định trong hợp động lao động và quy chế của công ty ạ

TRẢ LỜI

Vấn đề chi ăn ca, 120.000 đồng/người/ngày của  DN hiện vượt mức quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  Để giải đáp vấn đề trên chúng ta cần làm rõ các khía cạnh pháp lý sau

Tham khảo: Chuẩn mực kế toán

  1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHI PHÍ ĂN CA LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Căn cứ mục 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

  1. a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
  2. b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

=> Vậy để chi phí ăn ca là chi phí được trừ, cần cụ thể hóa tại các chứng từ

+ Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định (Giấy đề thanh toán, Bảng kê xác nhận đủ tiền ăn ca của người lao động, Phiếu chi hoặc UNC)

  1. MỨC CHI ÂN CA THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định:

“Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

  1. TRƯỜNG HỢP CHI ĂN CA VƯỢT QUÁ QUY ĐỊNH CÓ ẢNH HƯỜNG GÌ?

Tại Điều 2 Thông tư 111/ 2013/TT-BTC

  1. g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Xem thêm: Quản trị tài chính

  1. KẾT LUẬN

=> Vậy để chi phí ăn ca 120.000 đồng/người/ngày là chi phí được trừ, cần cụ thể hóa tại các chứng từ

+ Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định (Giấy đề thanh toán, Bảng kê xác nhận đủ tiền ăn ca của người lao động, Phiếu chi hoặc UNC)

  • Phần chi 000 đồng/người/tháng => Thu nhập không bị tính thuế TNCN
  • Trường hợp mức chi cao hơn mức 730.000 đồng/người/tháng thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tôi mong em đã có phương hướng cụ thể để xử lý tốt tình huống tại DN